Konferencja szkoleniowa – nagranie online

„Zagrożenia pożarowe stwarzane przez źródła zasilania budynków, fotowoltaikę, samochody elektryczne i magazyny energii oraz metodyka ich wykrywania i neutralizacji”

I SESJA PLENARNA – prowadzenie sesji: prof. dr hab. inż. Marcin Habrych, Politechnika Wrocławska

 • Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w czasie pożaru. Odporność pożarowa budynków. Wymagania dotyczące odległości pomiędzy budynkami ze względu na ochronę przeciwpożarową – redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr – wykład wprowadzający
 • Zagrożenia pożarowe stwarzane przez zespoły prądotwórcze instalowane w budynkach oraz kontenerach wolnostojących oraz ich otoczenie. Metodyka neutralizacji zagrożeń – Cezary Bielak, Agregaty Polska
 • PWP jako wyrób certyfikowany – Wacław Kozubal, CERBEX Sp. z o.o.
 • CPR w praktyce – Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek, Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.

II SESJA PLENARNA – prowadzenie sesji: st. bryg. dr inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB im. Józefa Tuliszkowskiego

 • Dobór filtra aktywnego do pracy w instalacji ze źródłami fotowoltaicznymi – Andrzej Książkiewicz, ASTAT Sp. z o.o.
 • Wykrywanie zagrożeń pożarowych w instalacjach fotowoltaicznych oraz innych urządzeniach elektrycznych za pomocą termowizji – Karol Kuczyński, „elektro.info”
 • Wykorzystanie zasilaczy UPS w układach zasilania budynków – Sebastian Warzecha, Michał Przybylski, EVER Sp. z o.o.
 • Zagrożenie pożarowe stwarzane przez układy kompensacji mocy oraz metody ich neutralizacji – Maciej Żebrowski

III SESJA PLENARNA – prowadzenie sesji: mgr inż. Bogdan Uzar

 • Wykrywanie zagrożeń pożarowych w rozległych instalacjach za pomocą czujek liniowych – Andrzej Cichy, Sensotransel Sp. z o.o.; DRUT-PLAST Cables Sp. z o.o.
 • Metodyka wykrywania zagrożeń wybuchowych oraz sterowania technicznymi środkami ich neutralizacji – Krzysztof Chmielewski, Gazex
 • Zagrożenia pożarowe stwarzane przez samochody elektryczne oraz ich neutralizacja – Marta Żurek-Mortka, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 • Zagrożenia stwarzane przez akumulatory i magazyny energii oraz metody ich neutralizacji – Jacek Świątek, APS Energia SA

IV SESJA PLENARNA – prowadzenie sesji: st. kpt. dr inż. Szymon Ptak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • Instalacje fotowoltaiczne na stacjach paliw płynnych i gazowych – Szymon Ptak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚl
 • Zagrożenia pożarowe stwarzane przez błędnie wykonane instalacje piorunochronne – Jarosław Wiater, Politechnika Białostocka
 • Dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej – Dariusz Zgorzalski, „Krajowa Ocena Techniczna”, kot.edu.pl
 • Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) jako wyrób certyfikowany a dopuszczenie jednostkowe – Marcin Orzechowski
 • Dyskusja. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie konferencji – redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr

Zamów nagranie:

Paulina Zaremba
[email protected]
tel. 22 512 60 78
tel. kom. 531 474 969