0(0)

Szkolenie online: Obliczanie zwarć symetrycznych

  • Kategorie Szkolenia
  • Czas trwania 2h
  • Suma zarejestrowanych 2
  • Ostatnia aktualizacja 15 stycznia 2021

O kursie

Prowadzący: Julian Wiatr
W programie szkolenia „Obliczanie zwarć symetrycznych oraz metodyka doboru aparatów, przewodów i urządzeń elektrycznych do spodziewanych warunków zwarciowych w instalacjach elektrycznych nn” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące zwarć symetrycznych i jednofazowych w instalacjach elektrycznych nn, przykłady rachunkowe oraz wpływ silników elektrycznych na prądy zwarciowe.

Opis

PROWADZĄCY: Julian Wiatr

OPIS SZKOLENIA:

Obliczanie zwarć stanowi jedną z najważniejszych czynności projektowych. Znajomość spodziewanych prądów zwarciowych pozwala na poprawny dobór przewodów, zabezpieczeń oraz innych aparatów elektrycznych. Jest także niezbędna do oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania lub wysterowanie spodziewanym napięciem dotykowym do wartości napięcia dopuszczalnego długotrwale w określonych warunkach środowiskowych zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364. Prezentowane szkolenie obejmuje elementarną teorię obliczania zwarć symetrycznych oraz zwarć jednofazowych w instalacjach elektrycznych nn w ujęciu praktycznym. Zostało uzupełnione licznymi przykładami rachunkowymi oraz opisem wpływu środowiska pożarowego na warunki zwarciowe w instalacjach elektrycznych. W treści szkolenia został omówiony wpływ silników elektrycznych na prądy zwarciowe podczas przejścia silników z pracy silnikowej do pracy generatorowej. Przedstawiona została metodyka obliczania prądów zwarciowych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego, który w przeciwieństwie do Systemu Elektroenergetycznego jest źródłem miękkim o zmieniających się parametrach wraz z upływem czasu trwania zwarcia oraz źródłem o ograniczonej mocy zwarciowej, wymagającym odmiennego podejścia projektanta. Znajomość metodyki obliczania zwarć jest niezbędną dla poprawnego zaprojektowania rozdzielnicy, złącza budynku oraz doboru aparatu wykonawczego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu, który od dnia 1 stycznia 2021 roku wymaga oceny według systemu zgodności 1+, w celu uzyskania certyfikatu stałości właściwości użytkowych zezwalającego na znakowanie znakiem budowlanym.

KOSZT:

274 netto dla prenumeratorów miesięcznika „elektro.info”
358 zł netto dla pozostałych uczestników

*Prenumeratorów prosimy o kontakt z Joanną Wątor (dane kontaktowe poniżej) w celu otrzymania kuponu rabatowego.

KONTAKT:
Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl                
tel. kom. 534 920 346

Organizator szkoleń:
Grupa MEDIUM
Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl
ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa
NIP 1132860378
REGON 146393437

Tematy tego kursu

1Lekcje2h

Obliczanie zwarć symetrycznych

Obliczanie zwarć symetrycznych oraz metodyka doboru urządzeń elektrycznych do spodziewanych warunków zwarciowych w instalacjach elektrycznych nn2:18:43

About the instructor

0 (0 Oceny)

7 Kursy

60 studenci

440,34